Presunout na hlavní obsah

Povinné informace

Kontakty na vedení organizace:
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, LL.M. - ředitelka, lenka.kovarova@vsc.cz, CV , Jmenování
Sekretariát - 257 212 317, sekretariat@vsc.cz

Dokumenty

Organizační struktura
Organizační řád
Etický kodex organizace
Interní protikorupční program organizace
Rezortní interní protikorupční program MŠMT

Interní kontakt pro hlášení korupce: korupce@vsc.cz

Veřejné zakázky, smlouvy organizace
Informace o aktuálních veřejných zakázkách organizace jsou na profilu zadavatele:
nen.nipez.cz/profil/VSC
Zveřejněné smlouvy organizace jsou dostupné v registru smluv:
smlouvy.gov.cz

Majetek organizace
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT hospodaří s nemovitým majetkem v podobě sídla organizace. Movitý majetek se dle charakteru a potřeb sportovních sekcí v průběhu roku pořizuje, odepisuje a vyřazuje z evidence na základě potřeb organizace.

Místo pro získání informací, podání podnětu, či jiného dožádání anebo obdržení rozhodnutí


Zpoplatnění nákladů za zpracování žádosti o svobodném přístupu k informacím, dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je posuzováno individuelně dle žádaného rozsahu.
Základní informace podávané elektronicky jsou vyřizovány zdarma.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Tímto pověřencem je Mgr. Zuzana Bayerová, tel.: 234 811 961, e-mail: gdpr@msmt.cz. Jeho pracoviště je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.
Základní informace o zpracování osobních údajů

Informace k ohlášení o porušení práva Evropské unie
Oznameni o porušení práva Evropské unie

Údaje o schváleném rozpočtu

Rozpočet 2019 - 2023

Sporty

Atletika

Atletika

Více
Basketbal - muži

Basketbal - muži

Více
Basketbal - ženy

Basketbal - ženy

Více
Golf

Golf

Více
Gymnastika

Gymnastika

Více
Házená

Házená

Více
Judo

Judo

Více
Kanoistika rychlost

Kanoistika rychlost

Více
Kanoistika slalom

Kanoistika slalom

Více
Krasobruslení

Krasobruslení

Více
Ostatní sporty

Ostatní sporty

Více
Parasport

Parasport

Více
Plavání

Plavání

Více
Šerm

Šerm

Více
Tenis

Tenis

Více
Triatlon

Triatlon

Více
UNIS

UNIS

Více
Volejbal

Volejbal

Více